KHUÔN XÔI TIM – HÌNH HỶ /LỘC /PHƯỚC / THỌ 10 CM – Tiếng Việt

110,000Xem chi tiết

KHUÔN XÔI TIM TIM – HÌNH HỶ /LỘC /PHƯỚC / THỌ
Số lượng: 01 BỘ Khuôn – 4 CHỮ – 1 khuôn + 1 nắp nhấn +
4 chữ HÌNH HỶ /LỘC /PHƯỚC / THỌ

LỌT LÒNG : 9.5 CM X 10.5 CM X Cao 5

Danh mục: Từ khóa: , , ,
chat-active-icon